top of page

Bakgrunn

Park i Nydalen er et initiativ på bakgrunn av samarbeidet mellom de fire partene; Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Avantor og OBOS.

 

I prosessen med å skape en felles løsning for park i Nydalen åpnes det for innspill fra lokalbefolkningen, slik at en ny park i Nydalen kan programmeres etter lokale behov.

71878214_437937233505690_874611153430170

Foto: Aksjonsgruppen 'Ja til stor park i Nydalen'

Forenklet tidslinje over prosesser som har påvirkning på park i Nydalen

Tidligere relevant medvirkning og informasjon

Medvirkning på Schibsted-tomten

Våren 2020 gjennomførte OBOS en runde med digital medvirkning i forbindelse med reguleringssaken av Sandakerveien 121, bedre kjent som Schibsted-tomten. Det ble kartlagt hvordan lokalbefolkningen bruker Nydalen, og hvilke type behov man har.

Her ble det blant annet klart at det var stort ønske om en park i Nydalen og et stort engasjement for å gå i samarbeid med de lokale utviklingsaktørene for å realisere dette ønske.

Alle resultatene fra denne digitale medvirkningen ble samlet i en rapport og publisert på eget nettsted. 


Relevant saksgang rundt ny park i Nydalen

Her har vi samlet direktelinker til de relevante sakene og saksgangen til disse. 

bottom of page