top of page

Kom i kontakt

Har du spørsmål knyttet til gjennomføring og prosess rundt medvirkningen for ny park i Nydalen? Kom i kontakt med oss, ved å trykk på "Kom i kontakt"-knappene, under.

Det er ikke sikkert at de forskjellige kan svare på alt mulig, men det vil etterstrebes å svare på spørsmål knyttet til gjennomføring og prosessen rundt medvirkningen for ny park i Nydalen.

kvinne Typing
m-undleva@72x-80.jpg

Medvirkning

Har du spørsmål angående gjennomføringen av medvirkningen?

m-undArtboard 2@72x-80.jpg

Sandakerveien 113-119

Har du spørsmål rundt eiendommen eller tomteutvikler Avantor?

m-undArtboard 3@72x-80.jpg

Sandakerveien 121

Har du spørsmål rundt eiendommen eller tomteutvikler OBOS?

m-undArtboard 4@72x-80.jpg

Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten

Har du spørsmål til prosessen rundt regulering, utvikling av park?

bottom of page