top of page

Samarbeid om

park i Nydalen

Sommeren 2020 ble det klart at Oslo kommune, representert ved Plan- og bygningsetaten (PBE) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), går sammen med Avantor og OBOS om å lage et felles forslag om en park i Nydalen.

park_nydalen_edited.jpg

Ny stor park i Nydalen

Pressemelding , Oslo kommune, torsdag 17.09.20

Nydalen fortjener en ny stor park, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten. Nå har Avantor, OBOS, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og Plan- og bygningsetaten (PBE) startet et samarbeid for å komme med et felles forslag.

 

Det vil bli bygget langt flere boliger i Nydalen enn det som er bygget til nå. Målet er å få opparbeidet en ny park som kan betjene de ca 10 000 innbyggere som kommer til å bo i Nydalen. For å sikre attraktive boligområder med gode kvaliteter, blir det derfor viktig å opparbeide gode oppholdsplasser, lekeplasser, grønne områder, gater og turveier. Derfor er en ny stor park i området viktig.


Bakgrunn for samarbeidet

Bakgrunnen for samarbeidet er en bestilling fra byråd for byutvikling, hvor PBE og EBY er bedt om å samarbeide med grunneierne for å fremme et planforslag med en større park i forbindelse med planforslagene for Sandakerveien 113-119 (Avantor) og Sandakerveien 121 (OBOS). ). Målet for samarbeidet er å forsøke å finne en samlet løsning for de to eiendommene som gjør det mulig for både Avantor og OBOS å utvikle gode boligprosjekter, samtidig som det ved reguleringene av eiendommene settes av tilstrekkelig areal til å bygge en stor park i Nydalen. 

– Vi har nå etablert et samarbeid med grunneierne hvor vi skal se om vi kan komme frem til et felles planforslag eller om vi må fremme flere alternative planforslag til endelig beslutning i byråd og bystyre, sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i PBE.


Dialog og medvirkning

Før dette vil vi sørge for medvirkning og dialog med beboere og brukere i området og andre kommunale etater, både før og under offentlig ettersyn av forslaget vi kommer frem til. Det vil ta et stykke tid før et konkret forslag kommer, men samarbeidet med grunneierne startet opp før sommeren, og vi er godt i gang med arbeidet for å planlegge for en stor park i Nydalen på 10 – 15 mål, tilsvarende Birkelunden, Hallénparken eller Uranienborgparken.

Snart vil vår felles arbeidsgruppe ta kontakt med interessegrupper og andre med både spørreundersøkelser og dialogmøter for å finne ut hva som er ønsker og behov for en fremtidig park, både med hensyn på utforming og innhold.

Administrerende direktør Øystein Thorup i Avantor sier at Avantor er positive til samarbeidet om å få plass en større park, og ser frem til en god prosess med Oslo kommune og OBOS. Dette er en krevende oppgave, men vi ser gode muligheter for sammen å komme frem til et resultat som ivaretar alles interesser, både med til park, boliger og nye arbeidsplasser.

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS sier at det fra dag en har vært viktig å utvikle et boligprosjekt på denne sentrale tomten som gir noe tilbake til byen og nærområdet når trykkeri en gang i fremtiden viker plass for boliger. Med flott arkitektur, ny bruk av hallene som inviterer nærområdet inn og en stor park er vi på god vei til å få til nettopp dette. OBOS har fått mye ut av den medvirkningen som allerede er gjennomført og ser fram til videre medvirkning og dialog med nærområdet, grunneiere og kommunen slik at vi kommer fram til riktig park både i form og innhold.

Ove Ellingsen, avdelingsdirektør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, sier at målet for Oslo kommune er å inngå utbyggingsavtaler med Avantor og OBOS der ansvar for finansiering og bygging av parken avklares. 


– Vi er klar over at dette kommer til å bli svært utfordrende forhandlinger, men vi opplever at alle parter går inn i arbeidet med ambisjon om å finne løsninger, sier Ellingsen.

 

– Vi har som et felles mål å legge et planforslag ut på høring før eller etter sommeren 2021, men mye medvirkningsarbeid vil skje også før den tid, sier Vaa Bermann i PBE.

bottom of page